SPECIALE AANBIEDING: 15% KORTING VOOR ALLE BESTELLINGEN VANAF 50€

Voorwaarden en bepalingen

 

ELECTROLUX ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE WEBSHOP

 

https://shop.be/nl/ is een website eigendom van AB Electrolux (publ.) een Zweeds bedrijf geregistreerd in Stockholm. https://shop.be/nl/ is uitgebaat in opdracht van AB Electrolux (publ.) door Electrolux Belgium NV (“Wij”). Wij zijn geregistreerd in België als bedrijf met nummer 0403.214.647 met als wettelijke Hoofdzetel Raketstraat 40, 1130 BRUSSEL. 

 

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden (de "voorwaarden") zijn van toepassing op uw bestelling van producten (de "producten") via de Electrolux webshop voor levering in BELGIË. U mag geen producten bestellen voor levering buiten BELGIË. Voor verkoop in andere landen, raadpleeg shop.electrolux.com.

1.2 Hierna volgen de voorwaarden die gelden voor het aanbod van de producten via deze website. Door het aanvinken van het selectievak "Ik heb de voorwaarden gelezen en goedgekeurd" op het bestelformulier en door het bevestigen van de bestelling, aanvaardt u de voorwaarden en gaat u ermee akkoord.

1.3 Electrolux behoudt het recht om de voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Zulke wijziging zal echter geen gevolg hebben voor bestellingen die geplaatst werden alvorens de gewijzigde voorwaarden op de website gepubliceerd werden.

1.4 Voor de gebruikersvoorwaarden m.b.t. de website en regelgeving inzake privacybeleid, raadpleeg.

1.5 Voor enige vragen of opmerkingen m.b.t. de voorwaarden, berichten of intrekkingen, annulaties, retourzendingen en terugbetalingen, gelieve contact te nemen met:

Electrolux Belgium NV
Raketstraat 40
1130 Brussel
E-mail: spareparts.belgium@electrolux.be
 

 

2. UW BESTELLING PLAATSEN

2.1 Een bestelling wordt geplaatst:

- Online d.m.v. het bestelformulier op de website

2.2 Alle producten worden geleverd volgens beschikbaarheid. Indien de bestelde producten niet beschikbaar zijn, zullen wij zo snel mogelijk met u contact opnemen via e-mail, per telefoon of per post.

2.3 Wij spannen ons in voor een goede kwaliteit van de beelden die op de website gepubliceerd worden, maar gelieve er rekening mee te houden dat de kleur en het design van het bestelde product enigszins kan afwijken van de beelden op de website.

2.4 Indien u ons een geldig e-mailadres bezorgde, zullen wij u zo snel mogelijk een bericht sturen om uw bestelling en uw gegevens te bevestigen. Daarom ontvangt u een uniek bestelnummer dat vermeld moet worden in alle verdere communicatie met Electrolux.
 

 

3. LEVERING

3.1 Het bestelde product zal volgens het oorspronkelijke design geleverd worden. Electrolux behoudt het recht om kleine technische wijzigingen aan te brengen, die de functionaliteit van het Product echter niet beïnvloeden.

3.2 Producten die aangeduid staan als "in voorraad" zullen normaliter geleverd worden binnen 2 dagen en producten die aangeduid staan als "niet in voorraad" worden normaliter geleverd binnen de 21 dagen na bevestiging van de bestelling. Indien de producten niet beschikbaar zullen zijn binnen deze geschatte levertermijnen, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

3.3 Mocht een product niet beschikbaar zijn in de bestelde hoeveelheid, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en u de keuze laten het bestelde aantal te verlagen of uw bestelling te annuleren.

3.4 Electrolux zal, wanneer zij dit opportuun acht, deelleveringen voorzien. Bij deelleveringen worden er geen extra kosten aangerekend, u betaalt slechts voor één levering.

3.5 Indien wij niet kunnen leveren binnen dertig (30) dagen, dan hebt u het recht om de bestelling te annuleren. Mocht u reeds een betaling uitgevoerd hebben, dan zullen wij u het bedrag binnen dertig (30) dagen terugstorten.

 

4. PRIJZEN EN LEVERINGSKOSTEN

4.1 Alle prijzen zijn in EURO. De prijzen die op de website gepubliceerd worden, zijn inclusief BTW maar exclusief heffingen, taksen en leveringskosten.

4.2 Heffingen, taksen en leveringskosten kunnen variëren in de tijd en per leveringswijze en deze kosen zullen afzonderlijk worden aangerekend en duidelijk worden aangegeven op de website bij het plaatsen van uw bestelling. De totale prijs die vermeld staat op het bestelformulier zal het totale te betalen bedrag zijn voor de bestelde Producten. De leverings- en administratiekosten worden op het einde van uw aankoop toegevoegd, deze kosten bedragen max. € 5,95 (BTW inclusief).

4.3 Wanneer als gevolg van het feit dat u de goederen niet aanvaardt of afhaalt in overeenstemming met de leveringsvoorwaarden bijkomende leverings- of verwerkingskosten optreden, gaat u akkoord deze kosten aan Electrolux terug te betalen.

 

5. BETALING

5.1 U kunt de producten betalen via de verschillende betalingswijzen die op de website vermeld staan.

5.2 Electrolux biedt een beveiligde online betalingsmogelijkheid via een externe provider en om u de hoogst mogelijke beveiliging te bieden, worden uw betalingsgegevens automatisch versleuteld wanneer u ze invoert.

5.3 Wanneer u met een kredietkaart betaalt, moeten de kredietkaartgegevens ingevoerd worden bij het plaatsen van de bestelling. Het bedrag zal via uw kredietkaart worden aangerekend wanneer de bestelling bevestigd wordt.

 

6. RECHT OP ANNULATIE, BESCHADIGDE EN/OF DEFECTE PRODUCTENN

 

Recht op annulatie

 

6.1 U hebt het recht om, zonder vermelding van reden, uw bestelling te annuleren vanaf het moment van bevestiging van de bestelling tot 14 dagen na ontvangst van het product. Zulke annulatie moet echter schriftelijk gebeuren (d.m.z. per brief, fax of e-mail) en ter respectering van de tijdslimiet volstaat het om het annulatiebericht tijdig aan Electrolux te zenden, naar het postadres of e-mailadres vermeld bij paragraaf 1.5.

6.2 Indien er betalingen gedaan zijn, zullen deze onmiddellijk, ten laatste dertig (30) dagen na ontvangst van het teruggezonden product, door ons terugbetaald worden. Wij zullen echter enkel de kosten van het product zelf terugbetalen en niet uw leveringskosten voor het terugzenden van het product.

6.3 Uw recht op annulatie van de bestelling kan in gevaar komen indien u niet de nodige stappen ondernomen hebt om ons het product terug te bezorgen in dezelfde staat als de oorspronkelijke staat ervan (originele verpakking inbegrepen). Dit is niet van toepassing wanneer de staat van het product verslechterd is als gevolg van (a) uw nodige acties om het product te controleren of (b) omstandigheden die niet aan u kunnen worden toegeschreven. In elk geval raden wij steeds aan om adequate en redelijke stappen te ondernemen om de staat van het product te bewaren, en om ervoor te zorgen dat het product op een veilige manier aan ons wordt terugbezorgd.

6.4 Het recht op annulatie geldt niet wanneer bij poducten die verzegeld zijn het zegel verbroken is.

Beschadigde of defecte producten

In aanvulling op uw rechten om uw bestelling te annuleren volgens bovenstaande paragrafen 6.1 – 6.4, kunt u eveneens beroep doen op bepaalde rechtsmiddelen, indien u ontdekt dat uw product beschadigd of defect is. In dit geval, gelieve contact met ons op te nemen en onderstaande procedures te volgen.

6.5 Meld enige schade aan producten als gevolg van transport of enige defecten aan het product onmiddellijk schriftelijk aan Electrolux, via het postadres of e-mailadres vermeld in paragraaf 1.5.

6.6 Andere klachten of duidelijke defecten van het product moeten gemeld worden binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het product.

6.7 Indien uw claim geldig is, kunt u in overeenstemming met de toepasselijke Consumentenwetgeving eisen om (a) het defect te herstellen of (b) het product te vervangen.

6.8 Indien wij niet in staat zijn om het defect te herstellen of een vervangproduct te leveren, of indien zulke vervanglevering mislukt, hebt u het recht om, naar eigen goeddunken, de bestelling te annuleren of een korting te vragen op de aankoopprijs.

 

7. INSTALLATIE EN GEBRUIK

7.1 Reserveonderdelen en accessoires die u via deze webshop aankoopt, moeten steeds geïnstalleerd en gebruikt worden in overeenstemming met de relevante Gebruikershandleidingen en Installatiehandleidingen van het toestel waarvoor u deze reserveonderdelen/accessoires aankoopt. Wij raden aan onze website te gebruiken om de relevante Gebruikershandleidingen en Installatiehandleidingen te downloaden.

7.2 Reserveonderdelen en accessoires zijn enkel bedoeld voor installatie en gebruik in combinatie met producten van Electrolux, tenzij expliciet en schriftelijk vermeld door Electrolux.

7.3 U bent verantwoordelijk voor juiste installatie en gebruik van de producten die u aankocht via deze webshop. Houd er rekening mee dat bepaalde producten geïnstalleerd moeten worden door bevoegde, gekwalificeerde en professionele experts, om risico's op structurele schade en/of lichamelijk letsel te voorkomen. Dit is in het bijzonder belangrijk bij juiste installatie, gebruik en onderhoud van gasonderdelen, elektrische onderdelen, loodgieterijcomponenten en watercomponenten. Voor juiste instructies lees steeds de aanwijzigen op de verpakking van de producten die u besteld hebt en/of de relevante Electrolux Gebruikershandleidingen en Installatiehandleidingen.

7.4 Electrolux aanvaardt geen verantwoordelijkheid bij claims die het gevolg zijn van (a) ongeoorloofd gebruik of behandeling van het product, (b) gebruik en installatie in combinatie met toestellen waartoe het product niet bedoeld is of (c) onjuiste installatie. Denk eraan dat onjuist gebruik of installatie van het product gevaar voor u kan inhouden.

8. HERSTELLING EN ONDERHOUD

Wij verwijzen naar de Gebruikershandleiding voor specifieke details m.b.t. herstelling en onderhoud van het Electrolux toestel waar u een reserveonderdeel of accessoire voor bestelde. Bovendien kunt u rechtstreeks contact nemen met een Electrolux servicecentrum, zoals aangegeven op onze website.

9. OVERMACHT

Electrolux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout of vertraging van de bestelling indien, en voor zover zulk defect of vertraging, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van het bedrijf optreden en dewelke niet konden verhinderd worden d.m.v. aanvaardbare voorzorgsmaatregelen.
 

10. TOEPASSELIJKE WETGEVING & JURISDICTIE

Deze overeenkomst is onderhevig aan de toepasselijke wetgeving in België. In geval van geschil zullen de rechtbanken van Brussel uitsluitend bevoegd zijn.

 11. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Voor meer informatie over hoe we met uw persoonsgegevens om gaan, klik alstublieft hier.